Til hovedinnhold

Hovedsikring

I et sikringsskap finnes hovedsikringer og sikringer for hver enkelt elektrisk kurs. Sikringene skal forhindre overbelastning på byggets elektriske ledningssystem. Overbelastningsvern er en moderne betegnelse på hovedsikring.

Derfor bør du bytte hovedsikring

Det er flere fordeler ved å bytte fra eldre hovedsikringer til moderne overbelastningsvern, blant annet:

  • Du bør ha automatsikring for å unngå varmgang.

  • Du slipper å ha reservesikringer, siden du kan vippe opp igjen bryteren dersom den løses ut.

  • Skrusikringer skal egentlig ettertrekkes årlig siden de kan skru seg ut av seg selv på grunn av temperatursvingninger.

Elektriker jobber i sikringsskap
Om hovedsikringen går ved ‘’normalt bruk’’ bør du rådføre deg med en elektriker, og vurdere en oppgradering.

Viktig å tenke på med hovedsikring

Hovedsikring går

  • Dersom hovedsikringen går kan det være en overbelastning av anlegget. Da kan du skru av alle sikringene, skru på hovedsikringen igjen og så begynne å skru på en og en sikring. Dersom det går fint og hovedsikringen ikke ryker igjen kan du konkludere med overbelastning.

  • Dersom hovedsikringen ikke lar seg skru på igjen, eller ryker når du skrur på en av kursene, bør du kontakte en elektriker for å få hjelp til feilsøking. Da kan det være kortslutning.

  • Om hovedsikringen går ved ‘’normalt bruk’’ bør du rådføre deg med en elektriker, og vurdere en oppgradering.

Varm hovedsikring

Elektriske komponenter er dimensjonert for å kunne nå 70 grader celsius som driftstemperatur, selv om det ikke er heldig over lang tid. Om hovedsikringen er så varm at du ikke kan holde på den er den kraftig overbelastet. Da må du skru av det du bruker strøm på, og vente for å se om det kjøler seg ned.

Nærbilde av en type hovedsikring. Foto.

Kan du bytte hovedsikring selv?

Hovedsikringen er en viktig del av den elektriske installasjonen, og her er det viktig at du snakker med elektrikeren dersom det er problemer.

Dette kan du gjøre selv

Dersom du har gamle skrusikringer kan du bytte denne selv, men om den stadig ryker så må du høre med elektriker.

Dette må elektrikeren gjøre

Elektrikeren kan finne ut om noe er galt, og eventuelt bytte hovedsikringen. Sammen med deg kan også elektrikeren planlegge hvor stor hovedsikring du kan og bør ha, ut fra behovet ditt.

Pris for å bytte hovedsikring

Prisen for å bytte hovedsikring kan variere, men blir ofte noen tusen kroner. Dersom du planlegger godt og sørger for at det er enkelt for elektrikeren å komme til i sikringsskapet går det mindre tid.

Dersom du har flere små prosjekter som du trenger elektriker til så bør du prøve å samle disse sånn at elektrikeren kan ordne alt på samme dag. Da slipper du at for mye av elektrikerens tid går med til for eksempel kjøring.

Ønsker du å bytte hovedsikring?

Våre elektrikere hjelper deg med både gode råd og å bytte hovedsikring, sånn at det elektriske anlegget blir trygt.

Kontakt elektriker nå